Ruim 50 jaar RCS in Rijen

De Rijense Carnaval Stichting organiseert het openbaar carnaval in Wringersgat (Rijen) ten dienste van iedereen. Het organiseren van carnaval vraagt om flexibiliteit, waarbij respect en vertrouwen leidend is. Alle RCS vrijwilligers leveren een positieve bijdrage aan een goed en veilig verloop van carnaval. Hierbij wordt niemand uitgesloten.

Carnaval is het mooiste feest van de wereld. Het feest van de verbroedering, het feest waar iedereen elkaars gelijke is. Carnaval is cultureel erfgoed. Het is een traditioneel (Vastenavond) feest voor alle lagen van de bevolking, waarbij er voldoende ruimte is voor vernieuwing, met respect voor bestaande tradities.

Interview met

Prins Frank d’n Irste

Op zaterdag 12 december werd de Prins van het Wringersgat bekendgemaakt door de Rijense Carnaval Stichting; Prins Frank d’n Irste, alias Frank Raaijmakers. Frank zit al negen jaar bij de RCS en was eerder Adjudant bij Prins Toon d’n Irste. Samen met zijn Adjudant Robbert Kloosterman en Hofdames Marcia Veldhuis en Renate Boelen gaat hij voorop in de leut in het Wringersgat. Wij stelde de kersverse Prins van het Wringersgat vorig jaar een aantal vragen:

Waarschijnlijk zullen vele Hangijzers en Hangijzerinnekes jou al kennen, maar zou je toch nog iets over jezelf willen vertellen?

Nou, ik ben geboren en getogen in Rijen. Als kind op de Burgemeester van Mierloschool liep ik al mee in de Jeugdoptocht, carnaval zat al vroeg in het bloed. Na een korte periode in Tilburg te hebben gewoond ben ik terug gekomen op het nest, waarna ik mezelf ook direct bij de RCS heb aangemeld. Als ik niet met carnaval bezig ben, dan ga ik graag naar motor races of spreek ik met vrienden af voor gezelligheid. In het dagelijkse leven ben ik projectleider bij een elektrotechnisch installatiebureau.

Wat neem je mee in je huidige rol vanuit jouw tijd als Adjudant?

Mijn tijd als Adjudant was zeer leerzaam. Ik heb van dichtbij kunnen zien hoe belangrijk het is om als Prins Carnaval onder de mensen te zijn. Plezier maken met z'n allen, daar draait carnaval om. Het is een voorrecht om voorop te mogen gaan in de leut, dat besef ik me zeker en daar ga ik ook echt van genieten.

Heb je nog bijzondere plannen als Prins van het Wringersgat?

Mijn belangrijkste doel is om carnaval in Rijen een positieve boost te geven en om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken.

We willen veel aandacht geven aan de jeugd en aan de verenigingen, daar zijn de eerste stappen ook al voor gezet.Carnaval doen we met z'n allen en we hebben elkaar hierin ook echt nodig. Samen kunnen we er iets moois van maken, dit jaar en alle komende jaren.

Met welke boodschap zou u dit interview willen afsluiten?

Dat is heel simpel wat mij betreft... Doe mee, sluit aan! We hebben elkaar nodig, dus laten we er samen een mooi feest van maken. Alaaf!

Van de voorzitter

Een nieuw bestuur

In het voorjaar van 2019 heeft het nieuwe bestuur van de Rijense Carnaval Stichting zichzelf en haar visie op openbaar carnaval in Rijen aan de leden van de RCS gepresenteerd tijdens het nieuwe evenement d’n Aftrap. RCS Oud-gediende Bas Verheij wordt als nieuwe voorzitter bijgestaan door zittend penningmeester Ryan Sterrenburg en de nieuwe secretaris Renger van de Hoef.

Voorzitter Bas legt de visie van het RCS bestuur uit als een omgekeerde pyramide. Waar in het verleden de Rijense Carnaval Stichting als een prestigeclub werd gezien, draaien we nu eigentijds de piramide om. De RCS is er voor iedereen.


Het gevolg van

Prins Frank d’n Irste

Adjudant Robbert Kloosterman is ondertussen al tien jaar bij de RCS actief. Het eerste jaar was hij lid van de sponsorcommissie, waarvan hij de laatste zes jaar voorzitter is geweest. Na het eerste jaar binnen de RCS ging Robbert ook bij de Raad van Elf. Inmiddels is Robbert weer terug bij de sponsorcommissie.

Hofdame Marcia gaat haar tweede jaar als Hofdame van Prins Frank d'n Irste in en Hofdame Renate Boelen is nieuw in het Klein Gevolg.

Maar Prins Frank d’n Irste en zijn Klein Gevolg gaan niet alleen voorop in de leut. Assistent Adjudant Bjorn Govaerts, die als rol heeft om het operationeel protocol te ondersteunen, wat hij samen gaat doen met Veldwachter Pascal Kort, sluiten zich ook aan in de leut.

Kwèèk Uurke

Meeproaten over openbaar carnaval? Dat kan!

Openbaar carnaval is van ons allemaal. Daarom is de Rijense Carnaval Stichting gestart met een maandelijkse open inloopavond in residentie De Heeren van Rijen. Een avond waarop alle carnavalsvierders, bouwers, verenigingen, bestuurders en natuurlijk RCS leden het gesprek aan gaan over openbaar carnaval in Rijen. Heb jij vragen, ideeën of gewoon een mening over openbaar carnaval en wil je deze met alle betrokken delen? Houd dan de media in de gaten en zorg dat je ook aanwezig bent tijdens het RCS Kwèèk Uurke in de Heeren van Rijen. Deze avond zal maandelijks afwisselend op de eerste vrijdagavond van de maand gehouden worden.


Doe allemaal mee

De carnavalsvrienden van Rijen

Alle personen, verenigingen, bedrijven en groepen die op welke wijze dan ook een positieve bijdrage hebben geleverd aan openbaar carnaval in Rijen treden toe tot de Carnavalsvrienden van Rijen. Deze Carnavalsvrienden kunnen, gefaciliteerd door het bestuur van de RCS, gezamenlijk activiteiten en acties ontplooien op basis van persoonlijke kennis en kunde, interesses en netwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten voor ouderen, goede doelen acties, aanwezigheid op de jaarmarkt of samenwerking met andere verenigingen zoals Juin of sportclubs. De mogelijkheden zijn eindeloos, net als de waardering voor alle hulp!


Het rood-groene boekje

Nieuwe initiatieven en ideeën

Het nieuwe bestuur komt ook met nieuwe ideeën en initiatieven, waarvan de vernieuwde nieuwsbrief het eerste voorbeeld is. Andere belangrijke veranderingen zijn het opstellen van Het Rood-Groene Boekje, een verzamelwerk waarin naast de visie, planning en een organigram ook takenboeken uitgewerkt worden voor alle commissies, het bestuur, ceremoniële rollen en klankbordgroepen die de RCS rijk is en de oprichting van zowel een Jongerencommissie als De Carnavalsvrienden van Rijen.