*  Dat de gehele organisatie van de RCS verloopt in de lijn van onze Missie.

*  Dat de corebusiness van de RCS zijnde het organiseren van evenementen en het zijn van overkoepelend orgaan van het Wringergatse Leutfeest als een huis staat.

*  Dat we een professionele organisatie zijn. “De vuile was” intern oplossen en naar buiten toe professie uitstralen met een grote verbondenheid en saamhorigheidsgevoel.

*  Dat de continuïteit binnen de RCS gewaarborgd is.

*  Dat we een breder draagvlak hebben in en buiten de RCS.

*  Dat we streven naar uitbreiding van nieuwe en jonge mensen in de werkgroepen – commissies van de RCS.

*  Dat we streven naar meer deelnemers bij alle evenementen georganiseerd door de RCS zoals b.v. de optochten en het songfestival.

*  Dat we streven naar meer publiek op al onze evenementen.

*  Dat de uitstraling van de RCS optimaal verbeterd is richting carnaval vierend Rijen, sponsoren en het gemeentebestuur.

*  Dat we een brug hebben gevormd met carnaval vierend Rijen en daardoor meer vertrouwen uitstralen en genieten.

*  Dat we streven samen met de bouwers en carnaval vierend Rijen naar meer bouwplaatsen dan wel de mogelijkheden daartoe samen uitputtend hebben onderzocht.

*  Dat we streven naar meer sponsoren, die het Wringergatse leutfeest financieel ondersteunen.

*  Dat we streven naar een hofkapel dan wel de mogelijkheden daartoe uitputtend hebben onderzocht.

*  Dat we streven naar een jeugdsauwelen evenement dan wel de mogelijkheden daartoe uitputtend hebben onderzocht.

*  Dat er meer saamhorigheid is binnen en buiten de RCS en het wij gevoel overheerst.

*  Dat we het samen doen, daardoor synergie ontstaat en het alleen doen en het gevoel er alleen voor te staan volledig is weggeëbd.