Ruim 55 jaar RCS in Rijen

De Rijense Carnaval Stichting organiseert het openbaar carnaval in Wringersgat (Rijen) ten dienste van iedereen. Het organiseren van carnaval vraagt om flexibiliteit, waarbij respect en vertrouwen leidend is. Alle RCS vrijwilligers leveren een positieve bijdrage aan een goed en veilig verloop van carnaval. Hierbij wordt niemand uitgesloten.

Carnaval is het mooiste feest van de wereld. Het feest van de verbroedering, het feest waar iedereen elkaars gelijke is. Carnaval is cultureel erfgoed. Het is een traditioneel (Vastenavond) feest voor alle lagen van de bevolking, waarbij er voldoende ruimte is voor vernieuwing, met respect voor bestaande tradities.

Van de voorzitter

Carnaval vier je samen

Toen ik in 2019 aanschoof bij het bestuur van de Rijense Carnaval Stichting, was de verbinding met bouwers, verenigingen en andere carnavalsvierders een belangrijk aandachtspunt om aan te werken. Ondanks dat het vreemde jaren zijn geweest vanwege COVID, kan ik wel zeggen dat we hier mooie stappen in hebben gemaakt. De reacties vanuit carnavalsliefhebbers zijn positief en de algehele sfeer is goed. De verschillende clubs weten ons én elkaar inmiddels prima te vinden en er liggen weer mooie plannen op de plank om deze verbinding verder uit te bouwen

Samen kunnen we het openbaar carnaval in 't Wringersgat ouderwets gezellig maken. Wat mij betreft gaan vernieuwing en tradities hierbij hand in hand. En daar hebben we elkaar hard bij nodig, want carnaval vier je samen. Daarom hoop ik jullie allemaal te mogen begroeten tijdens één van de mooie evenementen in ons Wringersgat. Alaaaaf!

Met carnavaleske groet,

Kwèèk Uurke

Meeproaten over openbaar carnaval? Dat kan!

Openbaar carnaval is van ons allemaal. Daarom is de Rijense Carnaval Stichting gestart met een maandelijkse open inloopavond in residentie De Heeren van Rijen. Een avond waarop alle carnavalsvierders, bouwers, verenigingen, bestuurders en natuurlijk RCS leden het gesprek aan gaan over openbaar carnaval in Rijen. Heb jij vragen, ideeën of gewoon een mening over openbaar carnaval en wil je deze met alle betrokken delen? Houd dan de media in de gaten en zorg dat je ook aanwezig bent tijdens het RCS Kwèèk Uurke in de Heeren van Rijen. Deze avond zal maandelijks afwisselend op de eerste vrijdagavond van de maand gehouden worden.


Doe allemaal mee

De carnavalsvrienden van Rijen

Alle personen, verenigingen, bedrijven en groepen die op welke wijze dan ook een positieve bijdrage hebben geleverd aan openbaar carnaval in Rijen treden toe tot de Carnavalsvrienden van Rijen. Deze Carnavalsvrienden kunnen, gefaciliteerd door het bestuur van de RCS, gezamenlijk activiteiten en acties ontplooien op basis van persoonlijke kennis en kunde, interesses en netwerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten voor ouderen, goede doelen acties, aanwezigheid op de jaarmarkt of samenwerking met andere verenigingen zoals Juin of sportclubs. De mogelijkheden zijn eindeloos, net als de waardering voor alle hulp!


Het rood-groene boekje

Nieuwe initiatieven en ideeën

Het nieuwe bestuur komt ook met nieuwe ideeën en initiatieven, waarvan de vernieuwde nieuwsbrief het eerste voorbeeld is. Andere belangrijke veranderingen zijn het opstellen van Het Rood-Groene Boekje, een verzamelwerk waarin naast de visie, planning en een organigram ook takenboeken uitgewerkt worden voor alle commissies, het bestuur, ceremoniële rollen en klankbordgroepen die de RCS rijk is en de oprichting van zowel een Jongerencommissie als De Carnavalsvrienden van Rijen.